Martine Vonkstichting

Milieukundige Martine Vonk (1974-2019) zette zich tijdens haar leven onvermoeibaar in voor christelijk-ecologisch denken en handelen. Ze was daarin een echte pionier en een inspirerend voorbeeld voor veel christenen. De Martine Vonkstichting wil voortbouwen op haar gedachtengoed, zodat zorg dragen voor de schepping vanzelfsprekend wordt voor christenen.

De voornaamste activiteit van de stichting is de bijzondere leerstoel Christelijk Ecologisch Denken waar vraagstukken op het gebied van klimaat en biodiversiteit vanuit Bijbels perspectief worden doordacht. Ook is er aandacht voor de ongelijke mondiale verhoudingen, omdat ons gedrag in het Westen zorgt voor ontwrichtende klimaatverandering in arme landen.

stijlelement_Vorm2_wit

Met de leerstoel, en in de toekomst wellicht ook andere activiteiten, wil de stichting het christelijk ecologisch denken en handelen bevorderen in kerken, christelijke gemeenschappen, scholen en organisaties. Want de manier waarop de mens zich verhoudt tot de schepping en tot de God van de schepping vraagt in deze tijd van ecologische crises om een nieuwe en radicale doordenking.”

"We zijn verbonden met de naaister in het atelier in Bangladesh en de plukkers van cacaobonen in Ghana, met de ijsbeer op de Noordpool en de orang-oetan op Borneo. "

Martine Vonk

ANBI & Bestuur

De Martine Vonkstichting heeft de ANBI-status.

RSIN-nummer: 864339902
KVK-nummer: 87589168
IBAN: NL40 TRIO 0320 6059 49

Rijksweg 84a
3781 LW Voorthuizen

Het bestuur van de Martine Vonkstichting bestaat uit de volgende leden die onbezoldigd hun werkzaamheden uitvoeren:

Theanne Boer - voorzitter

Koos van Aller - penningmeester

Embert Messelink - algemeen lid

Emile van Velsen - algemeen lid

"Duurzaamheid is alleen mogelijk als dit gekoppeld wordt aan het principe dat deze duurzaamheid er voor ieder moet zijn, en dus gekoppeld wordt aan rechtvaardigheid. "

Martine Vonk