Christelijk Ecologisch Denken

Wat zegt de Bijbel precies over onze geschapen werkelijkheid? En wat is de plaats en de rol van de mens daarin? Als er wordt gesproken over gerechtigheid, gaat het dan ook over dieren, planten en bomen? Welke relatie bestaat er tussen zorg voor de schepping en zorg voor de armen?

Een systematische doordenking van deze en andere vragen zijn in de theologie en de christelijke ethiek relatief nieuw. Zeker in Nederland staat Christelijk Ecologisch Denken nog in de kinderschoenen. Dat is een gemis, want kerken en christenen hebben ook op dit terrein goede toerusting nodig.

stijlelement_Vorm2_wit

Wij zijn ervan overtuigd dat theologie en christelijke ethiek kunnen bijdragen aan een nieuwe benadering van het ecologisch vraagstuk. Daarom zet de Martine Vonkstichting zich in voor een bijzondere leerstoel Christelijk Ecologisch Denken. Vanuit deze leerstoel kan programmatisch en systematisch aan deze vragen worden gewerkt. Via onderwijs en onderzoek kan nieuwe bezinning tot stand komen.

"In de maatschappij en ook in de christelijke gemeenschap, is een grondige bezinning nodig op keuzes die we maken. We moeten onderzoeken vanuit welke drijfveren we kiezen."

Martine Vonk