Bijzondere Leerstoel Christelijk Ecologisch Denken

Ecologische vraagstukken verdienen in de Nederlandse academische theologische wereld meer aandacht. Daarom heeft de Martine Vonkstichting, in samenwerking met de Theologische Universiteit Utrecht, het initiatief genomen tot een bijzondere leerstoel Christelijk Ecologisch Denken. Op deze universiteit is al een minor ecologische theologie ontwikkeld. Een leerstoel zal deze bezinning verder helpen en verdiepen.

De bijzonder hoogleraar Christelijk Ecologisch Denken heeft als opdracht om vraagstukken rondom ecologie en gerechtigheid te doordenken en met een breed publiek te delen. De rol en taak van de hoogleraar is tevens om te inspireren en studenten en predikanten toe te rusten. Zo wil de leerstoel bijdragen aan kennis van en inzicht in ‘het groene hart van het geloof’.

stijlelement_Vorm2_wit

De hoogleraar moet iemand zijn die de weg naar de kerken en christenen weet te vinden en onderzoeksresultaten zo weet te presenteren dat ze voor iedereen begrijpelijk zijn. Het moeten onderzoeken zijn waar we in het veld echt iets aan hebben.

Dr. David Onnekink zal vanaf januari 2024 deze leerstoel bekleden.

"Het is nodig om vragen te blijven stellen als: wat is onze bredere visie, wie zijn de mensen over wie het gaat en waar zit de kwaliteit van leven?"

Martine Vonk